Huisregels
We weten het, maar toch noodzakelijk voor een goed verloop van het evenement.

 • Bij het betreden van het evenemententerrein verklaart men kennis te hebben genomen en akkoord te zijn met de voorwaarden en huisregels zoals deze gelden tijdens het evenement.

 • Het betreden van het evenemententerrein is geheel voor eigen risico van de bezoeker. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor letsel en/of materiële dan wel immateriële schade, die bezoekers van het terrein mochten ondervinden.

 • Alle bezoekers zijn verplicht zich aan de huisregels te houden. Men dient de aanwijzingen van de organisatie en haar medewerkers op te volgen.

 • Er wordt geen alcohol geschonken aan personen onder de 18 jaar. De organisatie en haar medewerkers mogen altijd vragen naar een geldig identiteitsbewijs. Tevens is het verboden zelf (alcoholhoudende) drank mee te nemen en te nuttigen.

 • (Brom) fietsen en voertuigen dienen op de daarop aangewezen plaatsen geparkeerd te worden. Indien hier niet aan gehouden wordt, kan het voertuig of de fiets worden verwijderd. Tevens zijn ze niet toegestaan op het evenemententerrein.

 • Bij agressief gedrag, dronkenschap, grof taalgebruik op ons terrein, kan de organisatie u de toegang tot het evenemententerrein ontzeggen of weigeren.

 • Het is verboden om podia, tenten, hekken, bomen of andere objecten van het terrein te beklimmen. Het is niet toegestaan voorwerpen en/of objecten van het evenement mee te nemen.

 • Een ieder die het evenemententerrein betreedt geeft toestemming voor het maken van video-, foto- en geluidsopnames waar de bezoeker mogelijk in of op voor zal komen.

 • Het is niet toegestaan, i.v.m. uw eigen veiligheid dicht langs de waterkant te lopen of te zitten. Ook roken in tenten en andere overdekte objecten is niet toegestaan.

 • Het is verboden om het evenemententerrein met het volgende te betreden: drugs, lachgas, vuurwerk, (vuur-)wapens en andere gevaarlijke voorwerpen. Bij constatering wordt u aangehouden en de verboden spullen worden in beslag genomen en beide worden overgedragen aan de Politie.

 • Het is niet toegestaan om het evenemententerrein met het volgende te betreden: etenswaren, (alcoholhoudende) dranken, glaswerk en blikjes.

 • Het is niet toegestaan om met meerdere bezoekers tegelijk één toiletcabine te betreden. Wildplassen is verboden.

 • De organisatie heeft het recht, om in geval van overmacht, aanpassingen in het programma te doen.

 • Het is niet toegestaan commerciële activiteiten uit te oefenen op het evenemententerrein zonder toestemming van de organisatie.

 • Mochten er vragen, klachten of opmerkingen zijn, dan kun je contact opnemen met de organisatie. De organisatie is te herkennen aan de groene T-shirts met Noordparkfestival erop en/of de naambadges.

Worden één of meer van deze regels overtreden, dan volgt er een waarschuwing of verwijdering van het evenemententerrein.